Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hoe lees je een studie?
#1
Omdat ik een groot voorstander ben van zelf de originele studies lezen leek het me handig om hier een kort topic aan te wijden. Hoe lees je nou een studie? In dit topic behandel ik alleen hoe je een interventiestudie leest, ofwel een studie waarbij je wat mensen neemt, die iets geeft of laat doen, en dan kijkt of er iets gebeurt.

Een goed begin is om te starten met het lezen van het abstract. Dit is een korte samenvatting van de onderzoekers waarin ze vaak een korte motivatie geven voor hun onderzoek, gevolgd door wat ze onderzocht hebben en hoe, en tot slot hun resultaten met eventuele implicaties. Het geeft je alvast een beeld bij wat de studie ongeveer inhoudt.

Vervolgens is een studie vaak opgesplitst in een introductie/background, methods, results, discussion en conclusion.

De introductie/background dient om wat achtergrondinformatie over het onderwerp te bieden. Vaak behandelt het wat relevante studies die eerder zijn uitgevoerd, en ook geeft het een motivatie voor het uitvoeren van de huidige studie. Waarom hebben ze deze studie uitgevoerd? Waarom willen ze wat weten?

Hierna komt de methods sectie. Dit kan best moeilijk te volgen zijn als je niet thuis bent in de materie. Hierin wordt in detail uitgewerkt hoe de studie is opgezet. Bij een interventiestudie vertellen ze over hoe de studie is opgezet qua design. Bijvoorbeeld als een gerandomiseerd dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek. Hierbij zijn er twee groepen waarvan eentje een placebo krijgt, en de ander de interventie (bijvoorbeeld een bepaald voedingssupplement). Dit maakt het placebogecontroleerd. Welke proefpersonen in welke groep belanden is niet aan de onderzoekers als het gerandomiseerd is. Dit wordt dus willekeurig bepaald door een 'dobbelsteen'. Vaak wordt bij kleine groepen wel gezorgd dat de twee groepen 'gematched' zijn op iets wat mogelijk relevant is voor de uitkomsten van het onderzoek, zoals bijvoorbeeld leeftijd of gewicht. De computer randomiseert dan op zo'n manier dat er geen grote verschillen hierin tussen de groepen voorkomen. Tot slot betekent dubbelblind dat zowel de proefpersonen als de onderzoekers zelf niet weten wie welke interventie krijgt (vandaar DUBBELblind). Een 'buitenstaander' weet wel wie welke interventie krijgt, en onthult dit na het voltooien van het onderzoek. 

Ook worden in de methods sectie karakteristieken van de proefpersonen behandeld. Dit is belangrijk, je wilt weten wat voor mensen dit waren om te kunnen weten in hoeverre je de studie mogelijk kan extrapoleren. Een studie in obese menopausale vrouwen is waarschijnlijk minder relevant voor atleten dan een studie uitgevoerd met 'resistance-trained men'. Kijk ook hierbij goed welke criteria er overal voor worden gehandhaaft. Bij de ene studie worden de proefpersonen al resistance-trained genoemd als ze 3 maanden hebben getraind, en bij een ander pas als ze minstens hun lichaamsgewicht kunnen bankdrukken. Vaak is er wel iets van krachtdata of gewicht + vetpercentage bekend, dit geeft een goede indruk van wat voor proefpersonen het waren.

Verder wordt er in de methods sectie uitgelegd waar ze precies naar hebben gekeken. Wat maten ze allemaal precies? En hoe deden ze dat? Denk bijvoorbeeld aan kracht van het onderlichaam met een 1-RM squat, of de lichaamscompositie met een DEXA-scan. Ook wordt in deze sectie de gebruikte statistiek toegelicht. Als je geen achtergrond hebt in de statistiek is het moeilijk om hier een oordeel over te vellen. En dat is vervelend, want er zijn toch aardig wat studies waarbij de statistiek nog weleens rammelt. Het loont als je in ieder geval goed bekend bent met wat standaard kansstatistiek, normaal distributies, t-tests, lineaire regressie en variantieanalyse. 

Na de methods sectie volgt meestal de results section. Hierin delen de onderzoekers hun onderzoeksresultaten. In de methods sectie beschouwen ze dus wat ze precies gaan meten, en in de results sectie vertellen ze welke resultaten uit hun metingen kwamen. Vaak is dit ondersteund met handige grafieken en tabellen die de data samenvatten. Helaas wil het nog weleens voorkomen dat resultaten uit de tekst niet overeenstemt met data uit de grafiek/tabellen door slordigheden, let daar dus op. Wat je wilt halen uit deze sectie zijn vooral welke significante verschillen er waren tussen beide groepen. Vaak worden er ook 'pre' vs 'post'-waarden hier gedeeld. Ofwel voor en na. Bijvoorbeeld dat de proefpersonen in groep A en B een significante verbetering zagen in hun 1-RM squat pre vs. post. Dit betekent echter nog niet dat de interventie heeft gewerkt, er moet dan ook nog een significante 'groep x tijd'-interactie zijn tussen beide groepen. Let daar dus op.

Hierna volgt de discussion sectie. Hierin geven de onderzoekers hun mening over de onderzoeksresultaten. Waarom denken ze dat ze bepaalde waarden wel/niet hebben gevonden? Wat impliceert dit? Stemt het overeen met eerder onderzoek? Zo nee, waarom niet? Hier wordt dus veel uitgelegd en toegelicht. Deze sectie is retehandig om te lezen, de onderzoekers zijn in de regel echte experts in hun vakgebied en hun interpretatie van de onderzoeksresultaten is dus zeker het lezen waard.

Tot slot heb je nog de conclusions sectie. Hierin worden kort de belangrijkste onderzoeksresultaten opgesomd met hun implicaties. Eventueel worden er nog 'future' avenues behandeld (wat zouden ze in de toekomst kunnen onderzoeken nu dit bekend is?). 

En stiekem komt er na de conclusions sectie ook nog iets wat niet geheel onbelangrijk is: de 'Competing interests'. Als je een studie leest van bijvoorbeeld een bepaald supplement, kijk daar dan altijd even. Als de supplementenboer de studie heeft gesponsord mag je nog wat extra kritisch zijn over de studie, zeker als het niet overeenstemt met eerder onderzoek of als de resultaten te goed om waar te zijn klinken.

Ook zegt de journal waarin een onderzoek is gepubliceerd ruwweg iets over de kwaliteit van het onderzoek. Journals als Nature, Science, Cell, Lancet, New England Journal of Medicine kom je echt niet zomaar in met je onderzoek (uitzonderingen daargelaten). Ook zijn in de regel journals gepubliceerd door Springer, Elsevier, Biomed Central, Frontier, en NRC press altijd wel serieus (ik vergeet er misschien nog een paar). Bij andere journals is het uitkijken, er bestaan tegenwoordig heel veel rukjournals waar ontzettend veel rotzooi in wordt gepubliceerd. Niet zeker of een journal ok is of niet? Vraag het hier even.
Antwoord


Ga naar locatie:


Gebruikers die dit topic lezen: 1 gast(en)